LIST OF THE REGISTRARS
  • List of the Registrars

S.No. Name of Former Registrars From To
01 Sri Prem Narayan Mehrotra 29-07-1974 17-02-1977
02 Dr.Prakash Sharan Awasthi 02-04-1977 12-09-1977
03 Sri Gyan Bajpai 22-10-1977 02-12-1978
04 Sri Ramsoorat 05-12-1978 07-02-1980
05 Sri Gyan Bajpai 04-03-1980 05-09-1980
06 Dr. Bholendra Singh 22-09-1980 31-10-1980
07 Dr.Dhuniram Tripathi 01-11-1980 21-11-1980
08 Sri Ramnath Pathak 22-11-1980 02-02-1982
09 Sri Badrinarayan Singh 03-02-1982 29-07-1983
10 Prof. Rajaram Shastri 03-01-1976 31-12-1979
11 Sri Gopikrishna 03-02-1995 30-10-1986
12 Sri Badrinarayan Singh 31-10-1987 30-08-1988
13 Dr. Rajendra Prasad Pandey(P.C.S.) 30-08-1988 08-08-1989
14 Sri Jaiprakash Tripathi(P.C.S.) 21-02-1990 05-08-1991
15 Sri Ramkripal Singh 05-09-1991 15-09-1992
16 Dr. Vinod Bhooshan Bansal 16-09-1992 29-08-1993
17 Dr. Rajneesh Dubey(I.A.S.) 14-06-1994 21-12-1996
18 Sri Dinesh Kumar Singh(P.C.S.) 21-01-1997 10-04-1997
19 Sri J.B.Singh(P.C.S.) 11-04-1997 17-06-1997
20 Sri Ramashankar Ram 21-10-1997 23-05-1999
21 Sri Suresh Chand 12-11-1999 23-08-2000
22 Sri B.R. Kanaujiya 23-08-2000 10-02-2004
23 Sri R.P. Singh 11-02-2004 20-12-2004
24 Dr. B.K. Pandey 21-12-2004 06-07-2005
25 Dr. Ramashanker Ram 07-07-2005 17-08-2007
26 Sri Balji Yadav 18-08-2007 06-02-2008
27 Sri Prabhat Ranjan 07-02-2008 01-07-2008
28 Dr. Ramashanker Ram 02-07-2008 31-01-2009
29 Sri Prabhash Dwivedi 01-02-2009 01-03-2009
30 Sri I.P. Jha 02-03-2009 26-06-2011
31 Dr. Sahab Lal Maurya 27-06-2011 09-07-2014
32 Sri B.K. Sinha 10-07-2014 24-08-2014
33 Sri Om Prakash 25-08-2014 17-06-2018
34 Dr. Sahab Lal Maurya 18-06-2018 Till Date